Fler läkare med breda kunskaper om hälsa och sjukdomar

 • Allergi, astma och KOL
 • Psykisk ohälsa
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Diabetes
 • Övervikt/livsvanor/rökavvänjning
 • Mindre kirurgiska operationer
 • Hudförändringar
 • Öron-näsa-hals-besvär
 • Hypertoni
 • Intyg/hälsoundersökning/synprövning
 • Äldrevård för patienter över 75 år
 • Fibromyalgi
 • Långvarig smärta i rygg, nacke och skuldror.